Intervju Metis

IMG_20180427_101942_009.jpg

Vi er veldig fornøyd med ALTINA, ikke minst oppmøte funksjonen. Vi trenere er blitt mindre avhengig av papir - noe som er veldig bra i en by som Bergen der papir og regn ikke er en god kombinasjon ute på feltet :-)

Toppidrettslinjen på Metis videregående skole i Bergen kom tidlig inn i utviklingsprosessen av ALTINA, både som sparringspartnere og pilotkunder. I dag er vi på jakt etter tilbakemeldinger og snakker vi med John Andreas Husøy, treneransvarlig for fotball hos Metis.

En av grunnene til at vi takket ja til å være pilotkunder, var at vi manglet struktur og overblikk over utøverne. Vi har mange ulike trenere tilknyttet utøverne og det var vanskelig å få oversikt over hvem som var på hvilke treninger osv..

Tidligere hadde vi ikke full oversikt over hvem og hvor mange som ville komme på trening, og det var vanskelig å planlegge økter. Med oppmøte funksjonen og kommunikasjon via ALTINA fungerer dette veldig bra! Nå har vi den oversikten vi trenger til planlegging av øktene, og dermed mer struktur på treningene”.

Det er også viktig for Metis å undervise elevene i viktigheten av å føre treningsdagbok. Gjennom ALTINA får alle utøverne en påminnelse om å logge økten. “Dette gjør at utøverne utvikler en vane i å føre treningsdagbok. Å kunne forstå og føre treningsdagbok er en egenskap som kan være med til å sikre suksess hos utøverne i fremtiden.”

Utover å bruke ALTINA til oppmøte, utøveroversikt og treningsdagbok, vurderes også utøvernes innsats på trening og kamp ved å gi utøverne en karakter - “vi bruker det rett og slett til kvalitetssikring.”

Metis er fornøyd med bruken av ALTINA så langt. “Vi trenger ikke flere funksjoner. Vi vil ikke ha en for kompleks løsning - da får vi ikke brukt den.”

Noe vi savner? Kanskje noen flere brukervideoer og enklere utskrift/nedlasting av oppmøtehistorikken” - dette er nyttig informasjon for oss, og det er noe vi vil ha på plass i løpet av høsten.

Takk for nyttige tilbakemeldinger!

Vi er stolte av å ha Metis med på laget - takk for denne gang!