Personlige trenere

Bruk ALTINA til å gi kundene dine en ekstra tjeneste - følg dem opp kontinuerlig gjennom appen, gi tilbakemeldinger og justeringer når det er behov for det. Med ALTINA slipper du regneark og mail - alt kan gjøres digitalt gjennom appen eller webklienten vår.

Nå med PT-kalender! Administrer dine avtaler i PT-kalenderen og la kundene booke timer på app/web.
Egen løsning for treningssentre - ta kontakt!

 
Administrer dine avtaler i PT-kalenderen på app eller web. Logg økten for kunden underveis i økten.

Administrer dine avtaler i PT-kalenderen på app eller web. Logg økten for kunden underveis i økten.

Oversikt over de siste aktiviteter

I ALTINA får du raskt og enkelt oversikt over de siste aktivitetene dine kunder har gjennomført. Disse kan du kommentere på og kunden får da en melding i appen at du har kommentert på økten. 

Altina 20170402.001.png

Enkel planlegging

I ALTINA er det flere nivåer av planlegging og du bestemmer selv hvor detaljert du vil planlegge. Det minste man må ha er navnet på økten! Eller du kan planlegge i minste detalj hvis du ønsker det. All type trening kan planlegges - ikke kun styrketrening.

Lag egne maler for økter og treningsplaner. Disse kan da enkelt gjenbrukes under planlegging for kunder i treningplan og i kalender som vist ovenfor.

ptCalendar.png

PT-kalender

I PT-kalenderen kan du gjøre følgende:
- opprette nye kunder og registrere kjøp av pakker (ikke betaling)
- administrere avtaler
- kunden booker PT-time som PT godkjenner
- 24 timers regel ved kansellering

 
Altina 20170402.001.png

Progresjonsplanlegging

I progresjonsplanleggeren kan man planlegge progresjon på styrkeøvelser. Enten kan man jobbe med en og en øvelse, eller man kan jobbe med flere økter om gangen som vist i skjermbildet ovenfor. 

Fullførte økter vil også vises i progresjonsplanleggeren og man kan da se faktisk progresjon og enkelt få oversikt over utviklingen til kunden. Gjennomførte økter kan ikke endres i progresjonsplanleggeren.

Logge for kunden

I ALTINA kan du enkelt logge for kunden underveis i en PT-time som vist ovenfor.