ALTINA for idrettslinjer

ALTINA er utviklet på bakgrunn av manglende løsninger i markedet for planlegging og oppfølging av idrettsutøvere, og da spesielt kommunikasjon mellom forskjellige trenere og treningsgrupper. I ALTINA ser alle trenere som er knyttet til en utøver alt denne utøveren gjennomfører av trening og det som er planlagt. På denne måten er det enkelt å få totaloversikt og hindre at totalbelastningen på enkelte utøvere blir for stor. Utøverne logger øktene sine med informasjon om form og skade og man kan dermed enkelt fange opp om noen begynner å slite.

 
Altina 20170402.001.png

Planlegging

Planlegging kan gjøres på flere nivåer og man velger selv hvor detaljert man ønsker å planlegge. I enkleste form lager man 'Favorittøkter' til en gruppe og da vil alle utøverne i denne gruppen alltid se disse øktene i treningsappen. Man kan lage egne maler både på økter og treningsplaner som man kan gjenbruke på et senere tidspunkt og spare tid i planleggingen.

Ovenfor vises gruppekalenderen hvor man planlegger oppmøteøkter. Disse øktene vil alle utøvere i treningsgruppen få i kalenderen sin i appen og på webklienten. Les om flere muligheter for trenere her.

Altina 20170402.001.png

Melde oppmøte

Utøverne vil i treningsappen se planlagte økter og melde oppmøte på de øktene som krever dette. I appen logger de økten og kan kommentere på øktene. 

Altina 20170402.001.png

Faktisk oppmøte

I treningsappen får treneren oversikt over hvor mange som kommer på trening, melder faktisk oppmøte og kommenterer. I tillegg kan man vurdere økten hvis man ønsker dette. Denne funksjonaliteten er spesielt utviklet for idrettslinjer ved videregående skole. 

Metis toppidrett har hjulpet oss under utviklingen av ALTINA for idrettslinjer i videregående skole.